از یک تا دوازده ...

گروهی از یهود نزد عمر آمدند و گفتند : تو جانشین پیغمبری. ما آمده ایم از تو چیزهایی بپرسیم. اگر جواب گفتی به تو ایمان آورده و پیرویت کنیم. عمر گفت : بپرسید. گفتند : ما را از قفل و کلید آسمان و کسی که همراهان خود را ترساند و پنج چیزی که در رحم خلق نشده اند و یک و دو و ... تا دوازده آگاه کن. عمر ساعتی به فکر فرو رفت و سپس گفت : چیزی از عمر پرسیده اید که نمی داند. حضرت علی (ع) ممکن است سوالات شما را پاسخ گوید.

کس نزد علی فرستادند. وقتی که آمدند عمر گفت : این یهودیان چیزهایی از من پرسیده اند و من پاسخ آنها را نگفته ام و تعهد کرده اند اگر به آنها جواب داده شود مسلمان شوند. حضرت به یهودیان گفت :بپرسید. یهودیان سوالات خود را که قبلا از عمر پرسیده بودند به ایشان عرض کردند.

حضرت فرمود : قفل آسمان ، شرک به خداست و کلید آن لا اله الله است و آن که همراهان خود را ترساند مورچه سلیمان است.پنج چیزی که در رحم خلق نشده اند ، آدم و حوا ، عصای موسی و ناقه صالحی و قوچ ابراهیم است. اما یکی ، خداست که او را شریک نیست و دو تا آدم و حوا هستند . سه تا ، جبرییل و میکاییل و اسرافیلند. و چهار تا تورات و انجیل و زبور و فرقان می باشند. و پنج تا ، نمازهای پنجگانه و شش تا ، مقدار زمان خلق آسمان و زمین است. وهفت تا ، هفت آسمان است و هشت تا ، هشت فرشته ی عرشند. و نه تا ، نه آیه فرستاده بر موسی است و ده تا ، ده وعده ایست که خدا به موسی داد که اول سی شبانه روز بود و بعد آن را به ده تمام کرد . یازده ، خواب یوسف است که به پدرش یعقوب گفت : من در خواب یازده ستاره دیدم و دوازده تا ، چشمه هایی است که خدا به موسی گفت : عصایت را به سنگ بزن و از آن دوازده چشمه ی آب جوشید.

یهودیان همگی به یگانگی و رسالت پیغمبر اسلام اعتراف کردند.