از هر دری سخن گفتن!!!

۱ـ عید سعید فطر رو پیشاپیش بهتون تبریک میگم. یک ماه عبادت و بندگی خالصانتون به درگاه حق قبول باشه.

۲ـ من دلم یه بازی وبلاگی میخواد!!! یکی منو دعوت کنه دیگه...

۳ـ گویند صاحب دلی برای اقامه ی نماز به مسجدی رفت. نمازگزاران همه او را شناختند. پس از او خواستند که پس از نماز بر منبر رود و پند گوید و او پذیرفت.

نماز جماعت تمام شد و چشم ها همه به سوی او بود مرد صاحب دل بر خاست و بر پله ی نخست منبر نشست. بسم  الله گفت و خدا و رسولش را ستود آنگاه خطاب به جماعت گفت : مردم ! هر کس از شما که می داند امروز تا شب خواهد زیست و نخواهد مرد برخیزد! کسی برنخاست. گفت : حالا هر کس از شما که خود را آماده ی مرگ کرده است برخیزد! باز کسی برنخاست. گفت : شگفتا از شما که به ماندن اطمینان ندارید و برای رفتن نیز آماده نیستید!